ข่าวทั้งหมด

http://202.28.118.8/discovery/web/site/view?id=51
            บั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์ลูกไฟมีสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงในคืนวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดหนองคายและจังหวัด บึงกาฬเท่านั้น โดยเจาะจงปรากฏให้เห็นในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

http://202.28.118.8/discovery/web/site/view?id=50
         พามาเดินเที่ยวที่หนองคายกันบ้าง อากาศดีๆแบบนี้ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกมันสดชื่นเอามากๆ ที่จังหวัดหนองคายเขาก็มีถนนคนเดินเหมือนกันนะครับ เขาจะเปิดเป็นถนนคนเดินทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ตรงบริเวณริมน้ำโขง ถ้าใครเคยไปเดินคงจะพอนึกภาพออก

http://202.28.118.8/discovery/web/site/view?id=49
        เมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปีสภาพอากาศตะวันเริ่มทอแสงอันแรงกล้า ถึงแดดจะร้อนแต่ไม่นานก็หาย ได้เล่นน้ำประเพณีสงกรานต์ตาม คตินิยมโบราณจะสรงน้ำพระและผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไปในดินแดนภ