“…..หากใครคิดจะหาสถานที่สักแห่งเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สามารถหย่อนได้ทั้งกายและใจแบบเพลินๆ เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต จังหวัดหนองคายน่าจะเป็นจุดหมายหนึ่งที่เติมเต็มความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี การที่หนองคายมีแม่น้ำโขง-สายน้ำแห่งนานาอารยธรรมและตำนานอันหลากหลาย-ไหลระเรื่อยขนานไปตามความยาวของจังหวัดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อากาศที่นี่สดชื่นตลอดทั้งปี และส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแถบนี้ให้เป็นคนโอบอ้อมอารี มากด้วยน้ำใจ และเยือกเย็นดั่งสายน้ำ อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์จากทรัพย์ในน้ำที่แม่โขงมอบให้.....
          จุดเด่นของหนองคายคือความเรียบง่ายในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธ์ ทั้งไทย ลาว จีน เวียดนาม และชาวตะวันตก ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและกลมเกลียว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอินโดจีน ผสานกับภูมิประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 210 กิโลเมตร จังหวัดหนองคายจึงมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายทั่วทั้งจังหวัดซึ่งบางแห่งยังไม่เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เช่นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสังคม ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขารอการค้นพบของผู้คน
          จังหวัดหนองคายในสายตาคนส่วนใหญ่จะมองเป็นเพียงประตูทางผ่านไปสู่เวียงจันทน์เท่านั้น เป็นที่น่าเสียดายจริงๆหากใครบางคนผ่านมาแล้วผ่านเลยไป ไม่มีโอกาสได้สัมผัสเสน่ห์อันเรียบง่าย และเต็มไปด้วยมิตรภาพของผู้คนที่พร้อมจะต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน สู่เมืองน่าอยู่แห่งสายน้ำโขง แห่งนี้ …”