เมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปีสภาพอากาศตะวันเริ่มทอแสงอันแรงกล้า ถึงแดดจะร้อนแต่ไม่นานก็หาย ได้เล่นน้ำประเพณีสงกรานต์ตาม คตินิยมโบราณจะสรงน้ำพระและผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไปในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว ช่วงเวลานี้จังหวัดหนองคายกำลังจัดงาน " มหาสงกรานต์ สมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส และ เทศกาลศิลปะทราย ลุ่มน้ำโขง "

       ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของจังหวัดหนองคายด้วย ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเปิดมุมมองท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอสังคม เพื่อตอนรับผู้ที่รักการท่องเที่ยว " ซื้อเวลา " คำนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ ช่วยให้มีเวลาลงพื้นที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้ มากขึ้น จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง ทอดสายตามองดูออกไปนอกหน้าต่าง ชมบรรยากาศยามเช้าของสนามบินแลเห็นเครื่องบินสีสวยลวดลายดูน่ารักให้ความ รู้สึกเหมือนนกกำลังยิ้มแย้มทักทายผู้โดยสาร " สายการบินนกแอร์ " นำพาเราจากเมืองกรุงถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี แล้วเดินทางด้วยรถสู่จังหวัดหนองคาย

ที่มา: http://travel.sanook.com/1305022/