หมายเลขฉุกเฉิน

 รายชื่อเบอร์ฉุกเฉิน เบอร์โทร.  
 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  191
 ตำรวจท่องเที่ยว  1155
 ตำรวจทางหลวง  1193
แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง
 199
 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  1669
 สายด่วน บขส.  1490