สถานีตำรวจ

สถานที่

ที่อยู่

อำเภอ

โทรศัพท์

สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย

เลขที่ 813 หมู่ที่ 3 ถนนมีชัย

เมือง

042412710, 042411020, 042412718

สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย

เลขที่ 389 หมูที่ 1 ถนนจุมพล

โพนพิสัย

042471332

สถานีตำรวจภูธรสระใคร

223 หมู่ที่ 3 บ้านสระใคร ตำบลสระใคร

สระใคร

042463234

สถานีตำรวจภูธรสังคม

เลขที่ 111 หมู่ 3

สังคม

042441080

สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

ถนนมิ่งเมือง

ศรีเชียงใหม่

042 451 035

สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ

ซ.สันติสุข ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ 

ท่าบ่อ

042431035, 04241070-2