ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງໜອງຄາຍເປັນດິນແດນແຫ່ງຄວາມລຽບງ່າຍພາຍໃຕ້ຄວາມສະຫງົບຮົມເຢັນຕາມແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງປະສົມປະສານວິຖີຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ, ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນາທໍາແລະປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກໄວ້ໄດ້ຢ່າງງົດງາມ,ພ້ອມດ້ວຍຊັບພະຍາກອນດ້ານຕ່າງໆ.ນອກຈາກນີ້,ແຂວງໜອງຄາຍຍັງເປັນດິນແດນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ມີຄວາມພາກພູມໃຈ, ໃນຖານະເປັນໜ້າບ້ານຂອງປະເທດໄທມີບົດບາດໃນການຕ້ອນຮັບຊາວຕ່າງປະເທດແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງອົບອຸ່ນໃນດ້ານການພັດທະນາແຂວງດັ່ງກ່າວທາງແຂວງຈິ່ງໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດຂອງແຂວງຄື: ເມືອງໜ້າເປີດປະຕູສູ່ອາຊຽນແລະໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດໃນການເຄື່ອນໄຫວການພັດທະນາແຂວງຄື: ໕ຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:

 ຍຸດທະສາດທີ໑: ຍົກລະດັບມາດຕະຖານການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການລົງທືນ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະ  ການບໍລິການທີ່ກ້າວໄປສູ້ປະຊາຄົມອາຊຽນ.

 ຍຸດທະສາດທີ໒: ພັດທະນາຄົນ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການຢູ່ອາໄສ.

 ຍຸດທະສາດທີ໓: ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຢືນຍາວ.

 ຍຸດທະສາດທີ໔: ເສີມສ້າງຄວາມໜັ້ນຄົງເພື່ອສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ.

 ຍຸດທະສາດທີ໕: ພັດທະນາລະບົບການໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນສູ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ແລະໄດ້ກໍານົດຕໍາແໜ່ງທາງຍຸດທະສາດວ່າເມືອງແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວການຄ້າຊາຍແດນແລະກະສິກໍາຢືນຍາວຊຶ່ງທາງພາກລັດ,

ເອກະຊົນແລະປະຊາຊົນຊາວໜອງຄາຍໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຄື່ອນໄຫວການດໍາເນີນກິດຈະກໍາວຽກດັ່ງກ່າວແລະເພື່ອໃຫ້ແຂວງໜອງຄາຍເປັນເມືອງໜ້າຢູ່ອາໄສໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາປະກອບກັບນະໂຍບາຍຂອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ໕ອົງປະກອບດັ່ງນີ້: ໑). ຮັກສະອາດ, ໒). ຮັກສຸກຂະພາບ, ໓). ຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ໔). ຮັກສາວິໄນແລະ໕). ຮັກສາມັກຄີ. ​ເປັນການປູກຟັງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນທີ່ເປັນບໍ່ເກີດຂອງການພັດທະນາດ້ານອື່ນໆຕາມມາຄືກັບເຮົາສ້າງບ້ານສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື​: ຮາກຖານທີ່ຢູ່ພື້ນດີນແຕ່ເວລາເຮົາເບິ່ງເຮົາຈະເຫັນແຕ່ຄວາມງົດງາມຂອງເຮືອນທີ່ມີຫລັງຄາ, ປະຕູ້, ປ່ອງອຽມ, ມີການທາສີໃຫ້ງົດງາມ. ​​ໃນຄວາມຈິງແລ້ວເຮືອນຫລັງນີ້ແມ່ນຄົງໂຕໄດ້ກໍ່ເພາະຮາກຖານທີ່ແທ້ຈິງດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າແຂວງໜອງຄາຍຈະພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໄກ່ກໍ່ຕ້ອງມີພື້ນຖານທີ່ດີແລະປະກອບກັບຄວາມເປັນແຂວງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນດ້ານຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວກໍ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຈັງຫວັດໜອງຄາຍບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ລະບຸໄວ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.