ดาวรีสอร์ท

628 ซอยมิ่งเมือง 9 (ตรงข้ามชุมสายโทรศัพท์) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 452363 , 080 - 4218869 (fax)
Website:

สิริเกสท์เฮาส์

187/1 หมู่ 3 ถนนท่าเรือหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042 – 460969 , 081 - 1849368 (fax)
Website:

ซูมอพาร์ทเมนท์

188/1 หมู่ 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Contact: (Phone) 088-0326449 (fax)
Website:

บ้านเดียว รีสอร์ท

184 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010-519 , 087-232-7983 (fax)
Website: https://sites.googli.com/site/baandiow

โรงแรมโกลด์ลัคกี้

230 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 (ติดกับแม่น้ำโขง)
Contact: (Phone) 089 – 8112337 , 042 – 423189 , 042 - 423275 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

กาสะลองรีสอร์ท

333 หมู่ 6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 – 9642555 (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านหนอง

-

โรงแรมพรหมลิขิต สวรรค์บันดาล รีสอร์ท

67 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
Contact: (Phone) 042 – 451730 , 081 – 7174574 , 087 - 4902330 (fax)
Website: www.phrpmlikhitsawhanbandalresort.com

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website: