โรงแรมหนองคายอินน์

871 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-965-4148 ,042-423-293 (fax) 042-422-610
Website: http://www.nongkhaiinn.com

โรงแรมหนองคาย ซิตี้ โฮเทล

1129/12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-421-441 (fax)
Website:

เฮง เฮง เกสเฮ้าส์

117 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8112337 (fax)
Website: http://www.facebook.com/dee heng dee

โรงแรมโกลด์ลัคกี้

230 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 (ติดกับแม่น้ำโขง)
Contact: (Phone) 089 – 8112337 , 042 – 423189 , 042 - 423275 (fax)
Website:

โรงแรมเฮือนไทเกสเฮาส์

309 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-974-9471 , 086-239-9699 (fax)
Website:

บ้านพักเอ็นวี

ติดถนนบ้านแดนเมือง 179 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 9659827 (fax)
Website:

ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website:

โรงแรมสุขสันต์

1164 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-411585 (fax)
Website:

พันล้าน ( Pan Laan Boutique Resort )

118 หมู่ 6 ถนนเหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 6822297 (fax)
Website: http://www.panlaanresort.com

โชคดี รีสอร์ท

253 ถนนมิตรภาพ บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website: