โรงแรมรอยัล จอมมณี

220 หมู่ 1 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 420070 (fax)
Website: http://www.jomaneehotel.com

บ้านเพื่อน

33 หมู่ 18 บ้านเตาถ่าน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8615336 (fax)
Website:

ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website:

ดวงเดือนอพาร์ทเมนท์

408 หมู่ 5 ถนนประมง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-049-5124 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

โรงแรมบุศยรินทร์

491/9 หมู่ 5 ถนนสายเดิม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-7939424 , 042-412-599 (fax)
Website: http://www.busyrinhotel.com

โรงแรมเคทีพี. รีสอร์ท

136 หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่.. จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 2825267 (fax)
Website:

โรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล

285 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-420-222 (fax)
Website: http://www.nongkhaiWhitehote.com

โรงแรมหนองคายอินน์

871 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-965-4148 ,042-423-293 (fax) 042-422-610
Website: http://www.nongkhaiinn.com

จันทร์หอมอพาร์เมนท์

478 หมู่ 4 ซอยศรีชมชื่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-717-9428 (fax)
Website: www.Janhom.com