ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านผาตั้ง

-

โรงแรมมั่นคงอพาร์ทเมนท์

268/3 หมู่ 12 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-546-5954 (fax)
Website: p://www.munkongapartment.com

ไหมแก้ว

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-127-0469 (fax)
Website:

โรงแรมหนองคายอินน์

871 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-965-4148 ,042-423-293 (fax) 042-422-610
Website: http://www.nongkhaiinn.com

ดาวรีสอร์ท

628 ซอยมิ่งเมือง 9 (ตรงข้ามชุมสายโทรศัพท์) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 452363 , 080 - 4218869 (fax)
Website:

ไข่มุก รีสอร์ท

71 หมู่ 8 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย....... …43120
Contact: (Phone) 091-3717583 (fax)
Website:

เวียงทองรีสอร์ท

ก่อนเข้าตัวเมืองหนองคาย 7 กิโลเมตร ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010551 , 083-149-2099 (fax)
Website: http://www.viengtong.com

149 บังกะโล รีสอร์ท

339 หมู่ 11 ถนนนิกรประสิทธิ์ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 400158 , 081 - 9749487 (fax)
Website:

Thai – Laos Riverside Hotel

051 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-460263-7 หรือ 042-460317 (fax)
Website: http://www.thailaosriverside.com