สิริเกสท์เฮาส์

187/1 หมู่ 3 ถนนท่าเรือหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042 – 460969 , 081 - 1849368 (fax)
Website:

โรงแรมสิทธิ์สุวรรณ

-

โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย

222 หมู่ 2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 465777 - 81 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

สวนสวยรีสอร์ท

222 หมู่ 13 บ้านโนนธงชัย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
Contact: (Phone) 083 – 667-6126 (fax)
Website:

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website:

บ้านพักริมทางเกสท์เฮาส์

48 หมู่ 8 ถนนหนองคาย – ท่าบ่อ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081 – 2627863 , 042 - 467555 (fax)
Website:

โชคดี รีสอร์ท

253 ถนนมิตรภาพ บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

โรงแรมหนองคาย ซิตี้ โฮเทล

1129/12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-421-441 (fax)
Website:

ประจักษ์บังกะโล

1178 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-412-644 , 042-420-510 (fax)
Website:

มาลีวัลย์รีสอร์ท

129/2 ถนนทางหลวงแผ่นดิน 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 – 4939049 , 042 - 451179 (fax)
Website: