บ้านพักเอ็นวี

ติดถนนบ้านแดนเมือง 179 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 9659827 (fax)
Website:

โรงแรมพรรณทวี

210 หมู่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089-7146168 , 042-411008 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

สวนสวยรีสอร์ท

222 หมู่ 13 บ้านโนนธงชัย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
Contact: (Phone) 083 – 667-6126 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

โฮมสเตย์บ้านลำภูพาน

-

ประจักษ์บังกะโล

1178 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-412-644 , 042-420-510 (fax)
Website:

บ้านเดียว รีสอร์ท

184 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010-519 , 087-232-7983 (fax)
Website: https://sites.googli.com/site/baandiow

โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

619 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 471009 (fax)
Website: www.rajahotelandresort.com

โรงแรมรอยัลนาคารา

678 ถนนเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-422-889 (fax)
Website: http://www.royalnakharo.com

ดาวรีสอร์ท

628 ซอยมิ่งเมือง 9 (ตรงข้ามชุมสายโทรศัพท์) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 452363 , 080 - 4218869 (fax)
Website: