โรงแรมพรรณทวี

210 หมู่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089-7146168 , 042-411008 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

โรงแรมพรหมลิขิต สวรรค์บันดาล รีสอร์ท

67 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
Contact: (Phone) 042 – 451730 , 081 – 7174574 , 087 - 4902330 (fax)
Website: www.phrpmlikhitsawhanbandalresort.com

โรงแรมโกลด์ลัคกี้

230 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 (ติดกับแม่น้ำโขง)
Contact: (Phone) 089 – 8112337 , 042 – 423189 , 042 - 423275 (fax)
Website:

โขงเด่นริเวอร์ไซด์ / ร้านอาหาร

334 – 335 หมู่ 9 ถนนพนังชลประทาน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 – 4017260 (fax)
Website: www.facebook/KhongDenRiverside

สามออร์ริเวอร์ไซต์

43 หมู่ 2ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 421176 , 042 - 464718 (fax)
Website: http://www.SAMOARNKCITY.com

โฮมสเตย์บ้านลำภูพาน

-

บ้านเพื่อน

33 หมู่ 18 บ้านเตาถ่าน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8615336 (fax)
Website:

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website:

บ้านพักเอ็นวี

ติดถนนบ้านแดนเมือง 179 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 9659827 (fax)
Website:

ดีเอ็ม รีสอร์ท

215 หมู่ 10 บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ................ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 401235 , 042 – 432260 (fax)
Website: