โฮมสเตย์บ้านหนอง

-

โรงแรม ตอง 111 รัตนบุรี

110 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-799-5687 , 081-183-2528 (fax)
Website:

เจเจคายัก

-

โรงแรมบุศยรินทร์

491/9 หมู่ 5 ถนนสายเดิม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-7939424 , 042-412-599 (fax)
Website: http://www.busyrinhotel.com

บ้านเพื่อน

33 หมู่ 18 บ้านเตาถ่าน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8615336 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

พันล้าน ( Pan Laan Boutique Resort )

118 หมู่ 6 ถนนเหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 6822297 (fax)
Website: http://www.panlaanresort.com

โรงแรมโกลด์ลัคกี้

230 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 (ติดกับแม่น้ำโขง)
Contact: (Phone) 089 – 8112337 , 042 – 423189 , 042 - 423275 (fax)
Website:

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website:

โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

619 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 471009 (fax)
Website: www.rajahotelandresort.com