โขงเด่นริเวอร์ไซด์ / ร้านอาหาร

334 – 335 หมู่ 9 ถนนพนังชลประทาน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 – 4017260 (fax)
Website: www.facebook/KhongDenRiverside

โรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล

285 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-420-222 (fax)
Website: http://www.nongkhaiWhitehote.com

โรงแรม สวนหลวง การ์เด้นวิว รีสอร์ท

55 หมู่ 6 บ้านหนองเดิด ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 083 – 3551199 , 042 - 467555 (fax)
Website: http://www.nuanluanqqarden.net

เฮง เฮง เกสเฮ้าส์

117 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8112337 (fax)
Website: http://www.facebook.com/dee heng dee

โชคดี รีสอร์ท

253 ถนนมิตรภาพ บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

โรงแรมสิทธิ์สุวรรณ

-

โรงแรมหิรัญแกรนด์


Contact: (Phone) (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านหนอง

-

โรงแรม ตอง 111 รัตนบุรี

110 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-799-5687 , 081-183-2528 (fax)
Website:

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website: