สิริเกสท์เฮาส์

187/1 หมู่ 3 ถนนท่าเรือหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042 – 460969 , 081 - 1849368 (fax)
Website:

จันทร์หอมอพาร์เมนท์

478 หมู่ 4 ซอยศรีชมชื่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-717-9428 (fax)
Website: www.Janhom.com

โรงแรมหนองคายอินน์

871 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-965-4148 ,042-423-293 (fax) 042-422-610
Website: http://www.nongkhaiinn.com

สนามกอล์ฟวิคตอรี่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

พันล้าน ( Pan Laan Boutique Resort )

118 หมู่ 6 ถนนเหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 6822297 (fax)
Website: http://www.panlaanresort.com

โฮมสเตย์บ้านภูเขาทอง

-

บ้านริมคลองเกสเฮาส์

1166 หมู่ 5 ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-4203099 , 087-8068249 (fax)
Website:

สองฝั่งโขง


Contact: (Phone) 089 – 4563424 (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านหนอง

-

โรงแรมบุศยรินทร์

491/9 หมู่ 5 ถนนสายเดิม ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-7939424 , 042-412-599 (fax)
Website: http://www.busyrinhotel.com