หลวงพ่อพระเสี่ยง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดท่าคกเรือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ

อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ศาลหลักเมืองท่าบ่อ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดธาตุดำ

วัดธาตุตำ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2104 (จุลศักราช 921  หรือราว  ค.ศ.1551)  ที่อ้างอิงจากหนังสือประวัติทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 10 ของกรมการศาสนาประกาศไว้  เรียบเรียงโดยท่านมหาศิลาวีระพงศ์ พอสังเขปได้ใจความดังนี้        &

วัดพระนอนดอนเขียวใหญ่

วัดดอนเขียว หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดป่าภูนกกะบา

วัดป่าภูนกกะบา ด้วยพื้นที่กว่า สามพันไร่ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานมีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจี โดยการรักษาดูแลจากวัดป่าภูนกกะบาและชุมชนรอบข้างจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตท. ปี 2551 วัดป่าภูนกกะบาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สงบ เงียบ งามด้วยตั้งอยู่ภูสูงสามารถเดินศึกษาธรรม และธรรมชาติริม

โซนบ้านไม้เก่าท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก

โฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นโฮมสเตย์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์และเที่ยวเดินป่า รวมทั้งยังร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและซุมข้าวพ