น้ำตกท่าลี่

อยู่บ้านวังมน หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง  เป็นน้ำตกฤดูแล้ง  ซึ่งในฤดูฝนบริเวณนี้จะเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเชี่ยว แต่ในหน้าแล้งน้ำในลำห้วยจะน้อยลง เหลือประมาณหัวเข่า  สองฝั่งร่มรื่นไปด้วยไผ่และไคร้ (ม.ค.-พ.ค.)

สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดธาตุดำ

วัดธาตุตำ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2104 (จุลศักราช 921  หรือราว  ค.ศ.1551)  ที่อ้างอิงจากหนังสือประวัติทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 10 ของกรมการศาสนาประกาศไว้  เรียบเรียงโดยท่านมหาศิลาวีระพงศ์ พอสังเขปได้ใจความดังนี้        &

พระบาทนาหงส์

วัดท่าคกเรือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

          หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2399-ปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ขุนวรธานีและท้าว เหม็นขึ้นอัญเชิญพระเสริมที่เมืองหนองคายไปกรุงเทพฯแล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นมีปรากฏตามตำนานว่าขุนวรธานีได้ให้มีการอัญเชิญพร

ศาลเจ้าพ่อเปงจาน


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดเทพพลประดิษฐาราม เวียงคุก

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2460 เดิมชื่อว่าวัดสิริเทพพล ภายในวัดมีโบราณสถานและดบราณวัตถุอายุสมัยราวพุทธศัตวรรตที่ 21- 22 สมัยวัฒนธรรมล้านช้าง มีธาตุเจดีย์ ๒ องค์ มีรูปทรงคล้ายคลึงกันและตั้งอยูใกล้เคียงและยังมีเป็นเสมาหิน ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง มีความเชื่อว่า เป็นหลักชัยของเมืองเวียงคำหรือเวียงคุกในปัจจ

น้ำตกวังน้ำมอก