พระบาทนาหงส์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ  ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม  ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ  ครม.  ครั้งที่ 44/2546  (นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2546  เพื่อตอบสนองต

โรงเกลือบ้านเซิมโพนพิสัย


Contact: (Phone) (fax)
Website:

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง  แขวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ  3  ประเทศ  คือ  ออสเตรเลีย  ลาว  และประเทศไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน)

บ้านบางกอกน้อย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ถนนคนเดิน

บริเวณริมโขง อำเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

จุดผ่อนปรนไทย-ลาว เปงจาน

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน”

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน” เป็นจุดชมวิว “ทะเลหมอก” ที่ขาวโพลนเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตา โอบล้อมภูเขาจนเห็นเพียง แค่ยอดภูเท่านั้น โดยทะเลหมอกที่นี่เป็นการค้นพบแห่งแรกของจังหวัดหนองคาย สำหรับช่วงชมทะเลหมอก เป็นช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ เวลา 05.30 - 09.00 น. ความหนาแน่นของหมอกขึ้นอย

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์  ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ  เกจิอาจารย์ที่มีศิษยยานุศิษย์มากมาย มีชื่อเส

พิพิธภัณฑ์สถาน ถนอมประทีป ถนอมประทีป พุฒคำ

เเ