อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

เมื่อปีพุทธศักราช 2420 พระปทุมเทวาภิบาล (เคน) เป็นเจ้าเมืองหนองคายได้เกิดศึกฮ่อขึ้นโดยพวกฮ่อได้ยกกองทัพเข้าตีเมือง เวียงจันทน์ในประเทศลาวแล้วตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ และตระเตรียมเสบียงอาหารไว้เพื่อโจมตีเมืองรายทางต่างๆ เรื่อยมาจนถึงเมืองหนองคาย ซึ่งขณะนั้นพระปทุมเทวาภิบาล (เคน) เจ้าเ

ศาลเจ้าพ่อเปงจาน


Contact: (Phone) (fax)
Website:

จุดผ่อนปรนไทย-ลาว เปงจาน

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดพระนอนดอนเขียวใหญ่

วัดดอนเขียว หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุกลางน้ำ

เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง  เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง  ห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ  180  เมตร  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ  (พระพนม)  จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค  7  พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 1

ถนนคนเดิน

บริเวณริมโขง อำเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดหนองกุ้งเหนือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

น้ำตกธารทอง

อยู่ที่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง ไหลผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย 211  ห่างจากจังหวัดหนองคาย 82 กม. เป็นธารน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาก่อนจะตกลงสู่แม่น้ำโขง  ความยาวประมาณ  2 กม. จุดที่ไหลลงแม่น้ำโขงจะสูงประมาณ  30 ม. สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นนี้และนั่ง

หมู่บ้านเลี้ยงปลากองนาง

จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ

อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website: