น้ำตกห้วยหินขาว

บ้านด้านศรีสุข  ตำบลด่านศรีสุข  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  

พระบาทนาหงส์

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (หลวงพ่อองค์ตื้อ)

วัดศรีชมพูองค์ตื้อได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2105 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  พ.ศ. 2105  มีเขตวิสุงคามสีมา  ขนาดกว้าง 7  เมตร  ยาว 13  เมตร  โบราณวัตถุในวัดที่สามารถพบได้ในปัจจุบันมีดังนี้2. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิล

น้ำตกธารทอง

อยู่ที่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง ไหลผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย 211  ห่างจากจังหวัดหนองคาย 82 กม. เป็นธารน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาก่อนจะตกลงสู่แม่น้ำโขง  ความยาวประมาณ  2 กม. จุดที่ไหลลงแม่น้ำโขงจะสูงประมาณ  30 ม. สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นนี้และนั่ง

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังแรกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2440-2444 เพื่อใช้เป็นที่ว่าราชการ แล้วได้จัดสร้างศาลาใหม่ในปี พ.ศ. 2472 โดยซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมเพื่อใช้ว่างานราชการอื่น ต่อมาพ.ศ. 2544 จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อใช้เ

น้ำตกวังน้ำมอก

ตลาดท่าเสด็จ

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย– ลาว  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง  จ.หนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่

จุดชมวิวนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ภูโหล่น/ภูโล้น

อยู่บ้านภูเขาทอง  หมู่ที่  3  ต.บ้านม่วง   อยู่ใกล้กับวัดคีรีบรรพต  ซึ่งเป็นเหมืองทองแดงโบราณ  เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  บนยอดเขาจะเป็นลานหินที่มีหญ้ายูงขึ้นอยู่   สาเหตุที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นเพราะมีแร่อยู่เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปชม

วัดไทย (นาคปก 9 เศียรและถ้ำเมืองบาดาลจำลอง)

บ้านจุมพล ถนนพิสัยสรเดช ซอยสุขาภิบาล 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website: