พระธาตุขาว

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีลานทักษิณอยู่ด้านบน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแท่นอิฐก่อเป็นบันไดทางขึ้นองค์ระฆังเป็นแบบบัวเหลี่ยมตามรูปสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ส่วนบนพังหมด เชื่อว่าเป็นรูปพญานาค 14 ตน 14 แห่ง ปรากฏในตำนพระอุรังคธาตุ

วัดป่าภูนกกะบา

วัดป่าภูนกกะบา ด้วยพื้นที่กว่า สามพันไร่ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานมีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจี โดยการรักษาดูแลจากวัดป่าภูนกกะบาและชุมชนรอบข้างจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตท. ปี 2551 วัดป่าภูนกกะบาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สงบ เงียบ งามด้วยตั้งอยู่ภูสูงสามารถเดินศึกษาธรรม และธรรมชาติริม

วัดเทพพลประดิษฐาราม เวียงคุก

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2460 เดิมชื่อว่าวัดสิริเทพพล ภายในวัดมีโบราณสถานและดบราณวัตถุอายุสมัยราวพุทธศัตวรรตที่ 21- 22 สมัยวัฒนธรรมล้านช้าง มีธาตุเจดีย์ ๒ องค์ มีรูปทรงคล้ายคลึงกันและตั้งอยูใกล้เคียงและยังมีเป็นเสมาหิน ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง มีความเชื่อว่า เป็นหลักชัยของเมืองเวียงคำหรือเวียงคุกในปัจจ

ตลาดท่าเสด็จ

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย– ลาว  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง  จ.หนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่

ศาลเจ้าพ่อเปงจาน


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดกุมภประดิษฐ์ หลวงพ่อแสนห้า โพนสา

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดถ้ำศรีมงคล(ถ้ำดินเพียง/ถ้ำเพียงดิน)

อยู่บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6  ต.ผาตั้ง เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดินภายในถ้ำจะเป็นซอกและช่อง เล็กบ้างใหญ่บ้าง  ซึ่งจะมีน้ำขังอยู่ 10-20  ซม.  ตลอดปี และก้อนหินจะเป็นรูปต่างๆ เช่น หินโลงศพ  ช้างสามเศียร  เป็นต้น

ศาลหลักเมืองเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

          หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2399-ปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ขุนวรธานีและท้าว เหม็นขึ้นอัญเชิญพระเสริมที่เมืองหนองคายไปกรุงเทพฯแล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นมีปรากฏตามตำนานว่าขุนวรธานีได้ให้มีการอัญเชิญพร

วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website: