แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน

บ้านโคกคอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139  โดยจัดตั้งบ้านเรือนอยู่ระหว่างโคกหรือป่ากับหนองน้ำที่ค่อนไปทางโคกมากกว่าหนองน้ำ  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โคกค่อน” ซึ่งต่อมากร่อนเป็น “โคกคอน” ในปัจจุบัน หลักฐานที่พบ   1. เครื่องมือหินขัด  ได้แก่  ข

พิพิธภัณฑ์ชาวนา


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ภูโหล่น/ภูโล้น

อยู่บ้านภูเขาทอง  หมู่ที่  3  ต.บ้านม่วง   อยู่ใกล้กับวัดคีรีบรรพต  ซึ่งเป็นเหมืองทองแดงโบราณ  เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น  บนยอดเขาจะเป็นลานหินที่มีหญ้ายูงขึ้นอยู่   สาเหตุที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นเพราะมีแร่อยู่เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปชม

ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดพระธาตุบังพวน

    วัดพระธาตุบังพวน  ตั้งอยู่ที่  บ้านธาตุ  ตำบลพระธาตุบังพวน  เจดีย์ประธุบังพวนสร้างขึ้นเมืองปีพุทธศักราช  ๒,๐๐๐  ดังปรากฏในคัมภีร์ใบลานชื่ออุรังคธาตุหรืออุรังคนิทาน  พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการของชาวหนองคาย

ริมโขงศรีเชียงใหม่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ริมโขงท่ามะเฟือง

เเเ

วัดธาตุดำ

วัดธาตุตำ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2104 (จุลศักราช 921  หรือราว  ค.ศ.1551)  ที่อ้างอิงจากหนังสือประวัติทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 10 ของกรมการศาสนาประกาศไว้  เรียบเรียงโดยท่านมหาศิลาวีระพงศ์ พอสังเขปได้ใจความดังนี้        &

น้ำตกธารทอง

อยู่ที่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง ไหลผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย 211  ห่างจากจังหวัดหนองคาย 82 กม. เป็นธารน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาก่อนจะตกลงสู่แม่น้ำโขง  ความยาวประมาณ  2 กม. จุดที่ไหลลงแม่น้ำโขงจะสูงประมาณ  30 ม. สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นนี้และนั่ง

ตลาดท่าเสด็จ

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย– ลาว  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง  จ.หนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่