พระธาตุโพนจิกเวียงงัว

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ตั้งอยู่ ณ  วัดพระธาตุบุ บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

เป็นพระธาตุที่เชื่อกันว่าบรรจุพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ตามตำนานพระอุรังคธาตุ  มีลักษณะทางศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง 

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕

การเดินทาง  เจดีย์พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ประดิษฐานอยู่ในวัดพระตุบุ หมู่ 3 บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวเมืองหนองคาย ไปตามถนนแก้ววรวุฒิ (หนองคาย - ท่าบ่อ)๑๐ กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือเข้าไปในวัดฯอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร