แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน

บ้านโคกคอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139  โดยจัดตั้งบ้านเรือนอยู่ระหว่างโคกหรือป่ากับหนองน้ำที่ค่อนไปทางโคกมากกว่าหนองน้ำ  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โคกค่อน” ซึ่งต่อมากร่อนเป็น “โคกคอน” ในปัจจุบัน

หลักฐานที่พบ  

1. เครื่องมือหินขัด  ได้แก่  ขวานหินขัด  หัวธนูหิน  ซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหิน  ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมนุษย์ยุคโลหะ

2. เครื่องปั้นดินเผา  ชาวบ้านโคกคอนได้ขุดค้นพบหม้อดินเผาลายเขียนสียุคบ้านเชียงและหมอดินเผาแบบลายเล็บขูด  ลายเชือกทาบ  รวมทั้งเครื่องประดับหินแก้ว  ลูกปัด  กำไล  ซึ่งน่าจะกำหนดอายุได้ว่า  เป็นเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 2,000-3,000 ปี

3.โครงกระดูกมนุษย์โบราณ  พบเป็นจำนวนมากในพื้นที่หมู่บ้านโคกคอนมีลักษณะเช่นเดียวกับยุคบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานีและเมื่อวันที่  16 เมษายน 2544  กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณมาทำการขุดค้นเป็นจำนวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปพิสูจน์อายุและยุคสมัยของโบราณวัตถุและโครงการกระดูกของมนุษย์เหล่านั้น