ลานเฉลิมพระเกียรติฯ (วงเวียนพญานาค)

 

สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม อำเภอเมืองหนองคาย