พันโขด แสนไคร้ (แกรนด์แคนยอนหนองคาย)

ตั้งอยู่บ้านม่วง อำเภอสังคม ดวงตะวันเริ่มทอแสงอ่อนได้เวลาเดินทางล่องเรือเที่ยวชม “พันโขด แสนไคร้” ซึ่งลำน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอสังคมตามกระแสน้ำแล้ว ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง ในฤดูแล้งน้ำโขงลดลงมากแล้วจะปรากฏโขดหินขนาดต่างๆขึ้นมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่เต็มไปหมดและตามโขดหินเหล่านี้ จะถูกแต่งแต้มประดับประดาไปด้วยต้นไคร้ให้ใบมีสีเขียวสด เหมือนเป็นดังสวนหย่อมที่เกิดจากหินและต้นไคร้ ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้อย่างลงตัวสายน้ำกำลังเปลี่ยนสีตะวันทอแสงกระทบเนื้อน้ำ ฉาบสีเหลืองทองเปล่งประกายระยิบระยับ ตามเกลียวคลื่นเมื่อเรือหาปลาลำน้อยตัดผ่านเลยไปเป็นภาพความสวยงามยามเย็นนี้ อยู่ที่ "แก่งพาล" เหมาะสำหรับเป็นจุดถ่ายภาพพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามด้วย