ผามอง

อยู่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1  ต.ผาตั้ง  เป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด  เมื่อประมาณ  50  ปีก่อนรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงจดที่สำรวจไว้ว่าจะก่อสร้าง  คือ  ผามองแห่งนี้