อรปลาเผา

-

ครัวบ้านทุ่ง (ครัวน้องก้อง)

แยกชลประธาน 899 หมู่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา)
Contact: (Phone) 081 – 9646904 (fax)
Website:

ผัดไทยจานใหญ่

-