มะยม

13/1 หมู่ 1 ถนนริมโขง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 451566 (fax)
Website:

ก๋วยเตี๋ยวแม่ก้อย

-

ชานเมือง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

มา-กิน-นี่

-

จันทิมาเนื้อย่างเกาหลี

-

เวียงคำ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ชลแดนเนื้อย่างเกาหลี

-

ร้านอาหารชายโขง

003 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081 – 8734744 , 042 – 412308 (fax)
Website:

ขนมเบื้อง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ข้าวเปียกเส้นป๋อมแป๋ม

-