ครัวนานา

168 หมู่ 1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 3152010 (fax)
Website:

แพ 12 ราศี

1 หมู่ 1 วัดมีชัยท่า ถนนแก้ววรวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 089-4408390 (fax)
Website:

ชานเมือง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

แจ่วเยื้องเรือนจำ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ปากน้ำกุ้งเผา

-

ครัวทองไทยริมโขง

ชุมชนท่าเสด็จ หมู่ 8 คุ้มวัดท่าคุกเรือ ริมเขื่อนห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 431096 , 081 – 9340534 (fax)
Website:

ร้านอาหารชายโขง

003 หมู่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081 – 8734744 , 042 – 412308 (fax)
Website:

กุ๊กนิด

-

ประเทืองโภชนา

สี่แยกหลังเมืองพญาสุทธ 966 หมู่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 471309 , 089 - 0261903 (fax)
Website:

อรปลาเผา

-