พันล้าน ( Pan Laan Boutique Resort )

118 หมู่ 6 ถนนเหล่ามีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 6822297 (fax)
Website: http://www.panlaanresort.com

โรงแรมหิรัญแกรนด์


Contact: (Phone) (fax)
Website:

โรงแรมเฮือนไทเกสเฮาส์

309 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-974-9471 , 086-239-9699 (fax)
Website:

โรงแรมไวท์อินน์หนองคาย

1299 หมู่ 5 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-8718714 (fax)
Website: http://www. whiteinnongkhai.com

บ้านสวนรีสอร์ท

14 หมู่ 14 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 – 3189243 , 083 – 3453303 (fax)
Website:

ไข่มุก รีสอร์ท

71 หมู่ 8 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย....... …43120
Contact: (Phone) 091-3717583 (fax)
Website:

มหิศนันท์ อพาร์ทเมนท์

405 หมู่ 5 ถนนประมง ซอยมหิศนันท์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-7083561 , 042-420405 (fax)
Website:

ประจักษ์บังกะโล

1178 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-412-644 , 042-420-510 (fax)
Website:

บ้านพักเอ็นวี

ติดถนนบ้านแดนเมือง 179 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 9659827 (fax)
Website:

โรงแรมพรหมลิขิต สวรรค์บันดาล รีสอร์ท

67 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
Contact: (Phone) 042 – 451730 , 081 – 7174574 , 087 - 4902330 (fax)
Website: www.phrpmlikhitsawhanbandalresort.com