จันทร์หอมอพาร์เมนท์

478 หมู่ 4 ซอยศรีชมชื่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-717-9428 (fax)
Website: www.Janhom.com

โรงแรมเคทีพี. รีสอร์ท

136 หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่.. จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 2825267 (fax)
Website:

บ้านบัวทองรีสอร์ท

เลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-6043956 (fax)
Website:

ไข่มุก รีสอร์ท

71 หมู่ 8 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย....... …43120
Contact: (Phone) 091-3717583 (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านลำภูพาน

-

โชติรีสอร์ท

68/2 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 086-858-9947 (fax)
Website:

โรงแรม สวนหลวง การ์เด้นวิว รีสอร์ท

55 หมู่ 6 บ้านหนองเดิด ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 083 – 3551199 , 042 - 467555 (fax)
Website: http://www.nuanluanqqarden.net

เวียงทองรีสอร์ท

ก่อนเข้าตัวเมืองหนองคาย 7 กิโลเมตร ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010551 , 083-149-2099 (fax)
Website: http://www.viengtong.com

โรงแรมไวท์อินน์หนองคาย

1299 หมู่ 5 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-8718714 (fax)
Website: http://www. whiteinnongkhai.com

ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website: