เฮง เฮง เกสเฮ้าส์

117 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8112337 (fax)
Website: http://www.facebook.com/dee heng dee

โฮมสเตย์บ้านหนอง

-

บ้านพักริมทางเกสท์เฮาส์

48 หมู่ 8 ถนนหนองคาย – ท่าบ่อ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081 – 2627863 , 042 - 467555 (fax)
Website:

บ้านบัวทองรีสอร์ท

เลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-6043956 (fax)
Website:

โรงแรมพรรณทวี

210 หมู่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089-7146168 , 042-411008 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

โรงแรมเฮือนไทเกสเฮาส์

309 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-974-9471 , 086-239-9699 (fax)
Website:

โรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล

285 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-420-222 (fax)
Website: http://www.nongkhaiWhitehote.com

โรงแรม ตอง 111 รัตนบุรี

110 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-799-5687 , 081-183-2528 (fax)
Website:

มาลีวัลย์รีสอร์ท

129/2 ถนนทางหลวงแผ่นดิน 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 – 4939049 , 042 - 451179 (fax)
Website:

โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

619 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 471009 (fax)
Website: www.rajahotelandresort.com