เวียงทองรีสอร์ท

ก่อนเข้าตัวเมืองหนองคาย 7 กิโลเมตร ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010551 , 083-149-2099 (fax)
Website: http://www.viengtong.com

โรงแรม ดีเฮงดี

33/3 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 4300 (ติดกับแม่น้ำโขง)
Contact: (Phone) 089 – 8112337 , 042 - 413595 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

โรงแรมสุขสันต์

1164 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-411585 (fax)
Website:

โรงแรมพรรณทวี

210 หมู่ 1 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089-7146168 , 042-411008 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

โรงแรม ตอง 111 รัตนบุรี

110 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-799-5687 , 081-183-2528 (fax)
Website:

บ้านเดียว รีสอร์ท

184 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-010-519 , 087-232-7983 (fax)
Website: https://sites.googli.com/site/baandiow

ประจักษ์บังกะโล

1178 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-412-644 , 042-420-510 (fax)
Website:

โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย

222 หมู่ 2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 465777 - 81 (fax)
Website: http://www.royalmekong.com

โชติรีสอร์ท

68/2 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 086-858-9947 (fax)
Website: