เฮือนพระนาง

290 หมู่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 – 5460211 , 042- 449864 (fax)
Website:

บ้านเพื่อน

33 หมู่ 18 บ้านเตาถ่าน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 - 8615336 (fax)
Website:

ประจักษ์บังกะโล

1178 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-412-644 , 042-420-510 (fax)
Website:

มาลีวัลย์รีสอร์ท

129/2 ถนนทางหลวงแผ่นดิน 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 089 – 4939049 , 042 - 451179 (fax)
Website:

แก้วคูณรีสอร์ท

641/1 ซ.สุนทราวัลย์ ถ.ผังเมือง 12 ง. อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Contact: (Phone) 083 -287-7317 (fax)
Website:

Thai – Laos Riverside Hotel

051 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-460263-7 หรือ 042-460317 (fax)
Website: http://www.thailaosriverside.com

โรงแรมสิทธิ์สุวรรณ

-

โฮมเสตย์บ้านจอมแจ้ง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านภูเขาทอง

-

สามออร์ริเวอร์ไซต์

43 หมู่ 2ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 421176 , 042 - 464718 (fax)
Website: http://www.SAMOARNKCITY.com