แสงทองรีสอร์ท

96 หมู่ 1 ถนนพุทธบูชา ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 432724 , 081 – 9656032 (fax)
Website:

บ้านสวนรีสอร์ท

14 หมู่ 14 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 – 3189243 , 083 – 3453303 (fax)
Website:

โรงแรมหนองคายอินน์

871 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 081-965-4148 ,042-423-293 (fax) 042-422-610
Website: http://www.nongkhaiinn.com

บ้านนารีสอร์ท

110 หมู่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 081 - 8730584 (fax)
Website:

โฮมสเตย์บ้านผาตั้ง

-

ดีเอ็ม รีสอร์ท

215 หมู่ 10 บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ................ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 401235 , 042 – 432260 (fax)
Website:

โรงแรมรอยัล จอมมณี

220 หมู่ 1 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 420070 (fax)
Website: http://www.jomaneehotel.com

ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website:

โรงแรมรอยัลนาคารา

678 ถนนเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-422-889 (fax)
Website: http://www.royalnakharo.com

ทำมะชาด รีสอร์ท

106 หมู่ 6 ถนนสังคม – ศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 084 – 9237030 (fax)
Website: