โชคดี รีสอร์ท

253 ถนนมิตรภาพ บ้านสร้างพอก ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ฝันหวานบ้านเช่า

บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 086-85201319 (fax)
Website:

โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท

619 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 471009 (fax)
Website: www.rajahotelandresort.com

โรงแรมเฮือนไทเกสเฮาส์

309 หมู่ 11 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
Contact: (Phone) 081-974-9471 , 086-239-9699 (fax)
Website:

บ้านบัวทองรีสอร์ท

เลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 084-6043956 (fax)
Website:

โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์หนองคาย


Contact: (Phone) (fax)
Website:

แสงทองรีสอร์ท

96 หมู่ 1 ถนนพุทธบูชา ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 042 – 432724 , 081 – 9656032 (fax)
Website:

บ้านสวนรีสอร์ท

14 หมู่ 14 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 – 3189243 , 083 – 3453303 (fax)
Website:

ไดชูแนล รีสอร์ท

489 หมู่ 7 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) 083 - 7044255 (fax)
Website: http://www.Disunal Resort.com

Thai – Laos Riverside Hotel

051 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Contact: (Phone) 042-460263-7 หรือ 042-460317 (fax)
Website: http://www.thailaosriverside.com