จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ

อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

น้ำตกธารทิพย์

อยู่บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1 ต.บ้านม่วง  เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง ประมาณ 70 ม. เป็นชั้น 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ห่างจากจังหวัดหนองคาย 109 กม. (ตลอดปี)

วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมาเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยและลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้  การเดินทาง จากจังหวัดหนองคายไปตามทางหลวงหมายเลข 211  เรียบแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ถึงบ้าน

น้ำตกห้วยหินขาว

บ้านด้านศรีสุข  ตำบลด่านศรีสุข  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย