จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า)

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคาย  สร้างสมัยพระปทุมเทวาภิบาล  (เยี่ยม เอกสิทธิ์)  เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคาย  งบประมาณ  20,000  บาท เพื่อต้อนรับข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสแห่งลาวให้สมฐานะประเทศเอกราชสร้างโดยแรงงานนักโทษขุดดินจากสระ (ซึ่งปัจจุ

ฝายห้วยงูใหญ่

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน”

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน” เป็นจุดชมวิว “ทะเลหมอก” ที่ขาวโพลนเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตา โอบล้อมภูเขาจนเห็นเพียง แค่ยอดภูเท่านั้น โดยทะเลหมอกที่นี่เป็นการค้นพบแห่งแรกของจังหวัดหนองคาย สำหรับช่วงชมทะเลหมอก เป็นช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ เวลา 05.30 - 09.00 น. ความหนาแน่นของหมอกขึ้นอย

วัดหนองกุ้งเหนือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

หมู่บ้านยาสูบกองนาง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ถนนริมโขงศรีเชียงใหม่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ลานเฉลิมพระเกียรติฯ (วงเวียนพญานาค)

  สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม อำเภอเมืองหนองคาย    

ศาลเจ้าพ่อเปงจาน


Contact: (Phone) (fax)
Website: