วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

          หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2399-ปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ขุนวรธานีและท้าว เหม็นขึ้นอัญเชิญพระเสริมที่เมืองหนองคายไปกรุงเทพฯแล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นมีปรากฏตามตำนานว่าขุนวรธานีได้ให้มีการอัญเชิญพร

สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

หลวงพ่อพระเสี่ยง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า)

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคาย  สร้างสมัยพระปทุมเทวาภิบาล  (เยี่ยม เอกสิทธิ์)  เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคาย  งบประมาณ  20,000  บาท เพื่อต้อนรับข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสแห่งลาวให้สมฐานะประเทศเอกราชสร้างโดยแรงงานนักโทษขุดดินจากสระ (ซึ่งปัจจุ

จุดชมวิวนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ตั้งอยู่ ณ  วัดพระธาตุบุ บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เป็นพระธาตุที่เชื่อกันว่าบรรจุพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ตามตำนานพระอุรังคธาตุ  มีลักษณะทางศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะ

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังแรกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2440-2444 เพื่อใช้เป็นที่ว่าราชการ แล้วได้จัดสร้างศาลาใหม่ในปี พ.ศ. 2472 โดยซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหลังเดิมเพื่อใช้ว่างานราชการอื่น ต่อมาพ.ศ. 2544 จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อใช้เ

พิพิธภัณฑ์ชาวนา


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ฝายห้วยงูใหญ่