พันโขด แสนไคร้ (แกรนด์แคนยอนหนองคาย)

ตั้งอยู่บ้านม่วง อำเภอสังคม ดวงตะวันเริ่มทอแสงอ่อนได้เวลาเดินทางล่องเรือเที่ยวชม “พันโขด แสนไคร้” ซึ่งลำน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอสังคมตามกระแสน้ำแล้ว ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง ในฤดูแล้งน้ำโขงลดลงมากแล้วจะปรากฏโขดหินขนาดต่างๆขึ้นมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่เต็มไปหมดและตามโขดหินเหล่านี้ จะถูกแต

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (หลวงพ่อองค์ตื้อ)

วัดศรีชมพูองค์ตื้อได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2105 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  พ.ศ. 2105  มีเขตวิสุงคามสีมา  ขนาดกว้าง 7  เมตร  ยาว 13  เมตร  โบราณวัตถุในวัดที่สามารถพบได้ในปัจจุบันมีดังนี้2. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิล

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ตั้งอยู่ ณ  วัดพระธาตุบุ บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เป็นพระธาตุที่เชื่อกันว่าบรรจุพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ตามตำนานพระอุรังคธาตุ  มีลักษณะทางศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะ

วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ลานเฉลิมพระเกียรติฯ (วงเวียนพญานาค)

  สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม อำเภอเมืองหนองคาย    

ถนนคนเดิน

บริเวณริมโขง อำเมือง จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

ผามอง

อยู่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1  ต.ผาตั้ง  เป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด  เมื่อประมาณ  50  ปีก่อนรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงจดที่สำรวจไว้ว่าจะก่อสร้าง  คือ  ผามองแห่งนี้

วัดพระนอนดอนเขียวใหญ่

วัดดอนเขียว หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ  ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม  ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ  ครม.  ครั้งที่ 44/2546  (นัดพิเศษ)  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2546  เพื่อตอบสนองต

วัดกุมภประดิษฐ์ หลวงพ่อแสนห้า โพนสา


Contact: (Phone) (fax)
Website: