วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

          หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2399-ปัจจุบันหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ขุนวรธานีและท้าว เหม็นขึ้นอัญเชิญพระเสริมที่เมืองหนองคายไปกรุงเทพฯแล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นมีปรากฏตามตำนานว่าขุนวรธานีได้ให้มีการอัญเชิญพร

วัดเทพพลประดิษฐาราม เวียงคุก

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2460 เดิมชื่อว่าวัดสิริเทพพล ภายในวัดมีโบราณสถานและดบราณวัตถุอายุสมัยราวพุทธศัตวรรตที่ 21- 22 สมัยวัฒนธรรมล้านช้าง มีธาตุเจดีย์ ๒ องค์ มีรูปทรงคล้ายคลึงกันและตั้งอยูใกล้เคียงและยังมีเป็นเสมาหิน ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง มีความเชื่อว่า เป็นหลักชัยของเมืองเวียงคำหรือเวียงคุกในปัจจ

น้ำตกธารทอง

อยู่ที่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง ไหลผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย 211  ห่างจากจังหวัดหนองคาย 82 กม. เป็นธารน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาก่อนจะตกลงสู่แม่น้ำโขง  ความยาวประมาณ  2 กม. จุดที่ไหลลงแม่น้ำโขงจะสูงประมาณ  30 ม. สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นนี้และนั่ง

พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุกลางน้ำ

เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง  เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง  ห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ  180  เมตร  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ  (พระพนม)  จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค  7  พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 1

น้ำตกธารทิพย์

อยู่บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1 ต.บ้านม่วง  เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง ประมาณ 70 ม. เป็นชั้น 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ห่างจากจังหวัดหนองคาย 109 กม. (ตลอดปี)

วัดท่าคกเรือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

แพหาปลาโพธิ์ตาก

กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

แปลงดอกกระเจียวศูนย์วิจัยข้าว


Contact: (Phone) (fax)
Website:

น้ำตกวังน้ำมอก

วัดพระนอนดอนเขียวใหญ่

วัดดอนเขียว หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย