แพหาปลาโพธิ์ตาก

กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์  ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ  เกจิอาจารย์ที่มีศิษยยานุศิษย์มากมาย มีชื่อเส

โฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก

โฮมสเตย์บ้านวังน้ำมอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นโฮมสเตย์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์และเที่ยวเดินป่า รวมทั้งยังร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและซุมข้าวพ

ศาลหลักเมืองท่าบ่อ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดพระนอนดอนเขียวใหญ่

วัดดอนเขียว หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

หมู่บ้านเลี้ยงปลากองนาง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง  แขวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ  3  ประเทศ  คือ  ออสเตรเลีย  ลาว  และประเทศไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  

น้ำตกธารทิพย์

อยู่บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1 ต.บ้านม่วง  เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง ประมาณ 70 ม. เป็นชั้น 3 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ห่างจากจังหวัดหนองคาย 109 กม. (ตลอดปี)

วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมาเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยและลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้  การเดินทาง จากจังหวัดหนองคายไปตามทางหลวงหมายเลข 211  เรียบแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ถึงบ้าน