หลวงพ่อพระเสี่ยง


Contact: (Phone) (fax)
Website:

ผามอง

อยู่บ้านผาตั้ง  หมู่ที่ 1  ต.ผาตั้ง  เป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด  เมื่อประมาณ  50  ปีก่อนรัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงจดที่สำรวจไว้ว่าจะก่อสร้าง  คือ  ผามองแห่งนี้

สะพาน110ปีท่าบ่อ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

แพหาปลาโพธิ์ตาก

กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ตั้งอยู่ ณ  วัดพระธาตุบุ บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เป็นพระธาตุที่เชื่อกันว่าบรรจุพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ตามตำนานพระอุรังคธาตุ  มีลักษณะทางศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะ

หมู่บ้านเลี้ยงปลากองนาง

วัดท่าคกเรือ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

น้ำตกห้วยหินขาว

บ้านด้านศรีสุข  ตำบลด่านศรีสุข  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ (หลวงพ่อองค์ตื้อ)

วัดศรีชมพูองค์ตื้อได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2105 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี  พ.ศ. 2105  มีเขตวิสุงคามสีมา  ขนาดกว้าง 7  เมตร  ยาว 13  เมตร  โบราณวัตถุในวัดที่สามารถพบได้ในปัจจุบันมีดังนี้2. พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิล

วัดกุมภประดิษฐ์ หลวงพ่อแสนห้า โพนสา


Contact: (Phone) (fax)
Website: