พระบาทนาหงส์

วัดผาตากเสื้อ

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมาเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยและลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามได้  การเดินทาง จากจังหวัดหนองคายไปตามทางหลวงหมายเลข 211  เรียบแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ถึงบ้าน

จุดชมวิวนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

เมื่อปีพุทธศักราช 2420 พระปทุมเทวาภิบาล (เคน) เป็นเจ้าเมืองหนองคายได้เกิดศึกฮ่อขึ้นโดยพวกฮ่อได้ยกกองทัพเข้าตีเมือง เวียงจันทน์ในประเทศลาวแล้วตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ และตระเตรียมเสบียงอาหารไว้เพื่อโจมตีเมืองรายทางต่างๆ เรื่อยมาจนถึงเมืองหนองคาย ซึ่งขณะนั้นพระปทุมเทวาภิบาล (เคน) เจ้าเ

วัดถ้ำศรีมงคล(ถ้ำดินเพียง/ถ้ำเพียงดิน)

อยู่บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6  ต.ผาตั้ง เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดินภายในถ้ำจะเป็นซอกและช่อง เล็กบ้างใหญ่บ้าง  ซึ่งจะมีน้ำขังอยู่ 10-20  ซม.  ตลอดปี และก้อนหินจะเป็นรูปต่างๆ เช่น หินโลงศพ  ช้างสามเศียร  เป็นต้น

น้ำตกท่าลี่

อยู่บ้านวังมน หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง  เป็นน้ำตกฤดูแล้ง  ซึ่งในฤดูฝนบริเวณนี้จะเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเชี่ยว แต่ในหน้าแล้งน้ำในลำห้วยจะน้อยลง เหลือประมาณหัวเข่า  สองฝั่งร่มรื่นไปด้วยไผ่และไคร้ (ม.ค.-พ.ค.)

วัดจันทรังษีวรารามเฝ้าไร่


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดพระธาตุบังพวน

    วัดพระธาตุบังพวน  ตั้งอยู่ที่  บ้านธาตุ  ตำบลพระธาตุบังพวน  เจดีย์ประธุบังพวนสร้างขึ้นเมืองปีพุทธศักราช  ๒,๐๐๐  ดังปรากฏในคัมภีร์ใบลานชื่ออุรังคธาตุหรืออุรังคนิทาน  พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการของชาวหนองคาย

ตลาดท่าเสด็จ

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย– ลาว  ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขง อ.เมือง  จ.หนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว) มีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน”

ทะเลหมอก “ภูห้วยอีสัน” เป็นจุดชมวิว “ทะเลหมอก” ที่ขาวโพลนเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตา โอบล้อมภูเขาจนเห็นเพียง แค่ยอดภูเท่านั้น โดยทะเลหมอกที่นี่เป็นการค้นพบแห่งแรกของจังหวัดหนองคาย สำหรับช่วงชมทะเลหมอก เป็นช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ เวลา 05.30 - 09.00 น. ความหนาแน่นของหมอกขึ้นอย