พระบาทนาหงส์

โซนบ้านไม้เก่าท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดธาตุดำ

วัดธาตุตำ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2104 (จุลศักราช 921  หรือราว  ค.ศ.1551)  ที่อ้างอิงจากหนังสือประวัติทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 10 ของกรมการศาสนาประกาศไว้  เรียบเรียงโดยท่านมหาศิลาวีระพงศ์ พอสังเขปได้ใจความดังนี้        &

น้ำตกห้วยหินขาว

บ้านด้านศรีสุข  ตำบลด่านศรีสุข  กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  

วัดป่าภูนกกะบา

วัดป่าภูนกกะบา ด้วยพื้นที่กว่า สามพันไร่ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานมีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจี โดยการรักษาดูแลจากวัดป่าภูนกกะบาและชุมชนรอบข้างจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตท. ปี 2551 วัดป่าภูนกกะบาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สงบ เงียบ งามด้วยตั้งอยู่ภูสูงสามารถเดินศึกษาธรรม และธรรมชาติริม

ลานเฉลิมพระเกียรติฯ (วงเวียนพญานาค)

  สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม อำเภอเมืองหนองคาย    

ศาลเจ้าพ่อเปงจาน


Contact: (Phone) (fax)
Website:

หมู่บ้านเลี้ยงปลากองนาง

ศาลหลักเมืองท่าบ่อ


Contact: (Phone) (fax)
Website:

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์  ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ  เกจิอาจารย์ที่มีศิษยยานุศิษย์มากมาย มีชื่อเส