ปฏิทินการท่องเที่ยว

Upcoming Events

Nong Khai Discovery

ถนนอาหารงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดถนนอาหาร หนึ่งในหลายกิจกรรมของงานเทศกาลออกพรรษา “บั้งไฟพญานาค”                เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2554 นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ถนนอาหาร ที่จัดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง คุ้มวัดศรีบุญเรือง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมมอบผ้ากันเปื้อนให้กับร้านค้าทั้ง 102 ร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม       &n...

อ่านเพิ่มเติม
Nong Khai Discovery

เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา

ท่องเที่ยว จ.หนองคาย ขอเชิญร่วมงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง       วันนี้ (15 ก.ย.57) นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคายและเทศบาลตำบลโพนพิสัย กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีงามโดยจะจัด ณ เทศบาลเมืองหนองคาย และม...

อ่านเพิ่มเติม
Nong Khai Discovery

“บั้งไฟพญานาค”...ปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง

ออกพรรษา พญานาคถวายลูกไฟ                ตามพุทธประวัติมีบันทึกว่า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จฯ กลับจากการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลาตลอดพรรษา (3 เดือน)                เมื่อทั้งสามโลกทราบข่าวกำหนดการเสด็จฯ กลับในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์ หรือแม้แต่พญานาคที่มีควา...

อ่านเพิ่มเติม
Nong Khai Discovery

หนองคายจัดแข่งเรือยาวทั่วไปไทย-ลาว

หนองคาย - อบจ.หนองคาย เตรียมจัดแข่งขันเรือยาวทั่วไปไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินสดรวม 400,000 บาท มีเรือดังทั่วไทย และเรือลาวร่วมชิงชัยในลุ่มน้ำโขง                เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกวนวัน เทศบาลตำบลกองนาง เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลต...

อ่านเพิ่มเติม